Ceftazidim - Fordeler, dosering og bivirkninger

Ceftazidim er et antibiotisk legemiddel for å behandle bakterielle infeksjoner. Noen infeksjonssykdommer som kan behandles med dette legemidlet er lungebetennelse, meningitt, bein- og leddinfeksjoner, bukhinnebetennelse og urinveisinfeksjoner.

Ceftazidim er et tredjegenerasjons cefalosporinantibiotikum som virker ved å forstyrre dannelsen av bakteriecellevegger, og forårsaker at bakteriene dør. Vær oppmerksom på at dette legemidlet ikke kan behandle infeksjoner forårsaket av virus eller sopp.

Ceftazidim varemerke: Biozyme, Cefdim, Ceftamax, Ceftazidim, Ceftazidim Pentahydrat, Ceftum, Centracef, Cetazum, Dimfec, Extimon, Forta, Fortum, Pharodime, Quazidim, Thidim, Zavicefta, Zibac, Zidifec, Zitadim

Hva er Ceftazidim

gruppeMedisin på resept
KategoriCefalosporin antibiotika
FordelOvervinne bakterielle infeksjoner
Brukt avVoksne og barn
Ceftazidim for gravide og ammende kvinnerKategori B:Dyrestudier har ikke vist noen risiko for fosteret, men det er ingen kontrollerte studier på gravide.Ceftazidim absorberes i morsmelk. Hvis du ammer, ikke bruk dette legemidlet uten å konsultere legen din først
FormInjiser

Forholdsregler før bruk av ceftazidim

Ceftazidim bør ikke brukes uforsiktig. Det er flere ting du bør være oppmerksom på før du bruker ceftazidim, nemlig:

 • Fortell legen din dersom du er allergisk mot ceftazidim eller andre cefalosporinantibiotika, som cefotaxim eller ceftrixaxon. Dette legemidlet bør ikke gis til pasienter med disse tilstandene.
 • Fortell legen din dersom du har eller har hatt kolitt, alvorlig diaré, muskelsykdommer, anfall, epilepsi, diabetes, kongestiv hjertesvikt, underernæring, nyresykdom eller encefalopati
 • Fortell legen din dersom du under behandlingen med ceftazidim planlegger å bli vaksinert med en levende vaksine, for eksempel tyfusvaksinen. Dette legemidlet kan redusere effekten av vaksinen.
 • Fortell legen din dersom du er gravid, ammer eller planlegger graviditet.
 • Fortell legen din dersom du tar visse medisiner, kosttilskudd eller urteprodukter.
 • Se legen din med en gang hvis du opplever en allergisk medikamentreaksjon, overdose eller alvorlig bivirkning etter bruk av ceftazidim.

Dosering og bruksanvisning av Ceftazidim

Ceftazidim-injeksjon vil bli gitt direkte av en lege eller lege under tilsyn av en lege. Ceftazidim-injeksjon vil bli gitt gjennom en vene (intravenøs/IV), muskel (intramuskulær/IM) eller intravenøst.

Følgende er dosen av ceftazidim basert på tilstanden som skal behandles og pasientens alder:

Tilstand: Forebygging av infeksjon på grunn av komplikasjoner av prostatakirurgi

 • Moden: 1 gram samtidig med anestesi. Kan gjentas etter kateterfjerning.
 • Eldre >80 år: Maksimal dose er 3 gram per dag.

Tilstand: Lungebetennelse

 • Moden: 100–150 mg/kg, hver 8. time. Maksimal dose er 9 gram per dag.
 • Eldre >80 år: Maksimal dose er 3 gram per dag.
 • Barn som veier 40 kg: 150 mg/kg kroppsvekt per dag, fordelt på 3 doser. Maksimal dose er 6 gram per dag.

Tilstand: Bein- og leddinfeksjoner, mageorganinfeksjoner eller alvorlige hudinfeksjoner

 • Moden: 1-2 gram, hver 8. time.
 • Eldre > 80 år: Maksimal dose er 3 gram per dag.
 • Barn som veier 40 kg: 100–150 mg/kgBW per dag, delt i 3 doser. Maksimal dose er 6 gram per dag.

Tilstand: Meningitt eller nosokomial lungebetennelse

 • Moden: 2 gram, hver 8. time.
 • Eldre >80 år: Maksimal dose er 3 gram per dag.
 • Barn som veier 40 kg: 150 mg/kg kroppsvekt per dag, fordelt på 3 doser. Maksimal dose er 6 gram per dag.

Tilstand: Urinveisinfeksjon

 • Moden: 1-2 gram, hver 8.-12. time.
 • Eldre >80 år: Maksimal dose er 3 gram per dag.
 • Barn som veier 40 kg: 100–150 mg/kg kroppsvekt per dag, fordelt på 3 doser. Maksimal dose er 6 gram per dag.

Hvordan du bruker Ceftazidim riktig

Ceftazidim-injeksjon vil bli gitt direkte av en lege eller lege under tilsyn av en lege. Ceftazidim-injeksjon kan gis direkte gjennom en vene, muskel eller gjennom en IV-væske.

Ikke slutt å ta medisiner uten å konsultere legen din først. Følg legens råd mens du er i behandling med ceftazidim. Legen din vil be deg om å ta regelmessige blodprøver eller nyrefunksjonstester.

Ceftazidim-interaksjoner med andre legemidler

Følgende er noen av bivirkningene som kan oppstå hvis ceftazidim brukes sammen med andre legemidler:

 • Økt risiko for nyreskade hvis det brukes sammen med aminoglykosidmedisiner, som gentamicin
 • Redusert effektivitet av levende vaksiner, som BCG-vaksine eller tyfusvaksine
 • Økt effektivitet av antikoagulerende legemidler, som warfarin
 • Økte blodnivåer av ceftazidim når det brukes sammen med probenecid
 • Nedsatt effektivitet av hormonelle prevensjonsmidler, som p-piller

Ceftazidim bivirkninger og farer

Det er flere bivirkninger som kan oppstå etter bruk av ceftazidim, inkludert:

 • Kvalm
 • Kaste opp
 • Diaré
 • Mageknip
 • Hevelse, rødhet eller smerte på injeksjonsstedet

I tillegg til disse bivirkningene er det også bivirkninger i form av smerte, hevelse eller irritasjon på injeksjonsstedet. Kontakt lege hvis disse bivirkningene ikke forbedres umiddelbart eller forverres.

Se legen din umiddelbart hvis du har en allergisk reaksjon eller noen av følgende alvorlige bivirkninger:

 • Sterk magesmerter
 • Alvorlig diaré eller blodig diaré
 • Forvirring, problemer med å huske eller talevansker
 • Gulsott
 • Risting eller problemer med å kontrollere bevegelse
 • Fingrene føles kalde, misfargede eller har forandringer i huden