Personvern

PERSONVERN

Personvernet ditt er veldig viktig for oss.

Denne personvernerklæringen (“ Personvernerklæring ”) beskriver hvordan vi håndterer og sikrer personopplysningene du gir oss gjennom vår plattform. Ved å bruke plattformen vår godtar du å være bundet av vilkårene i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen utgjør en del av våre vilkår og betingelser. Vær oppmerksom på at vilkårene som er definert og brukt i våre vilkår og betingelser er vedtatt her, med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen. Alle referanser til "deg" i denne personvernerklæringen refererer til kunder og tjenesteleverandører hos Alodokter (som aktuelt).

1. DIN INFORMASJON

Informasjon som samles inn når du bruker plattformen, mottar eller leverer tjenestene, inkluderer:

A. Din personlige informasjon

Dine personopplysninger inkluderer navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og adresse e-post som du oppgir når du registrerer deg på vår plattform. Denne informasjonen inkluderer også annen personlig identifiserbar informasjon som du legger til kontoen din, for eksempel en biografi.

B. Kundens personlige helseopplysninger

Kundens personlige helseopplysninger inkluderer kjønn, kjente helsetilstander, medisiner, allergier, vaksinasjoner, sykehistorie, helsemål, helsejournaloppføringer, samt resepter, rapporter og medisinske filer lastet opp av Kunden fra tid til annen på Plattformen.

C. Bedriftsinformasjon fra tjenesteleverandører

Tjenesteleverandører vil gi profilinformasjonen deres samt helsetjenester som tilbys gjennom plattformen. Tjenesteleverandører vil også oppgi sin foretrukne betalingsmåte og faktureringsadresse for betalinger relatert til tjenestene de leverer. Alodokter kan lagre kredittkortopplysninger eller informasjon om andre betalingsmåter.

D. Driftsdata

For å forbedre plattformbruksopplevelsen bruker Alodokter informasjonskapsler , Logg server , og andre lignende mekanismer for å aktivere visse funksjoner, forbedre tjenester, overvåke tjenestebruk og for markedsføringsformål på og utenfor plattformen. Denne mekanismen brukes til å lagre brukerpreferanser, vedlikeholde sesjonsinnstillinger, bistå med automatisk autentisering for ofte brukte tjenester hvis det kreves av oppsettet ditt, og aktivere andre lignende funksjonskrav. Du kan bruke nettleserinnstillinger for å deaktivere informasjonskapsler når du bruker våre webtjenester. Dette kan imidlertid føre til at enkelte Alodokter-funksjoner og tjenester ikke fungerer som de skal. Våre tredjepartspartnere kan også automatisk motta og lagre ikke-personlig informasjon eller anonymiserte data om dine online aktiviteter over tid.

2. INNSAMLING OG BRUK AV INFORMASJON

A. General

De personlig identifiserbare dataene du oppgir kan samles inn og brukes av Alodokter til følgende formål eller i forhold til følgende formål:

Jeg. tillate deg å bruke eller få tilgang til interaktive funksjoner eller sikre områder på plattformen når du velger å gjøre det;

ii. gjennomføre relevante undersøkelser av informasjonen du gir;

iii. håndtere eller løse enhver klage, spørsmål eller etterforskning som involverer deg;

iv. utføre alle aktiviteter knyttet til Alodokters interne overholdelsesbestemmelser, inkludert de som er knyttet til Alodokters interne regelverk, retningslinjer og prosedyrer;

v. gjennomgå og overvåke elektronisk kommunikasjon og personlige kontoer;

vi. innlevering eller annen informasjon som kreves eller etterspørres av statlige, regulatoriske og/eller juridiske myndigheter (inkludert forespørsler fra utenlandske myndigheter, regulatorer og/eller lover);

vii. behandler sensitive personopplysninger (som kan inkludere personlig helseinformasjon relatert til medisinske tilstander eller demografi) for å overvåke og gi fordeler eller andre tilleggsformål;\ viii. som rimelig nødvendig for levering eller godkjenning av tredjepartstjenester;

ix. due diligence-forespørsler fra regulatorer, motparter ( motpart ), Alodokter-kunder og finansinstitusjoner;

x. nødkontaktinformasjon;

xi. ethvert annet formål som kreves eller er autorisert ved lov.

Vi vil også håndtere visse opplysninger som beskrevet nedenfor.

B. Kundens personlige helseopplysninger

Kundens personlige helseopplysninger gitt gjennom Plattformen og/eller gjennom bruk av Tjenesten, som ikke offentliggjøres offentlig, vil ikke bli delt, avslørt eller vist til andre enn Kunden selv og den relevante Tjenesteleverandøren, med hvem Kunden velger å konsultere hvem som vil brukes av tjenesteleverandører til å tilby tjenester til deg. Tjenesteleverandøren din vil ha tilgang til din personlige helseinformasjon. Tjenesteleverandøren din har lov til å oppdatere din personlige helseinformasjon ved å legge til vurderingsnotater, helsemål, overvåke relevant tilbakemelding, som en del av tjenesten du har bedt om.

Tjenesteleverandøren kan si opp enhver tjeneste som leveres til enhver kunde, når som helst, etter eget skjønn, og i dette tilfellet vil ikke tjenesteleverandøren lenger ha tilgang til kundens relevante personlige helseopplysninger ved oppsigelse.

Kunder har lov til å dele sin personlige helseinformasjon med andre parter på egen risiko. Alodokter er ikke ansvarlig for at andre parter, som vil se og bruke informasjonen som oppgis av Kunden, overholder personvernreglene.

C. Betalingsinformasjon

Våre tredjeparts betalingsleverandører vil ha tilgang til betalingsmåten din og faktureringsadressedetaljer når du foretar eller mottar betalinger (som relevant) for våre abonnementsplaner. Disse tredjepartene er bundet av forretningskontraktsmessige forpliktelser angående sikkerhet og konfidensialitet. Vi er ikke ansvarlige for brudd på personvernet eller sikkerheten som oppstår fra eller er relatert til tredjeparts betalingsleverandører. Alodokter kan lagre dine kredittkortopplysninger eller andre nettbaserte betalingsmetoder som du kan bruke.

D. Kontaktinformasjon

Plattformen vil sende deg kommunikasjon (e-post og andre varsler) fra tid til annen i henhold til dine varslingsinnstillinger. Ved registreringstidspunktet må du bekrefte e-postadressen din. Din kontaktinformasjon kan også brukes til kundestøttetjenester. I tillegg kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å gi informasjon om våre produkter og tjenester. Hvis du når som helst bestemmer deg for ikke å motta informasjon eller bekreftelse fra oss, vennligst følg avmeldingsinstruksjonene gitt i all kommunikasjon.

E. Anonymiserte data

Alodokter kan analysere anonymisert informasjon samlet inn gjennom plattformen, for å evaluere trender og bruksinteresser, profilering ( profilering ), markedsføring, leveringsmønstre og for å måle effektiviteten til tjenestene og annet innhold. Slik anonymisert og innsamlet informasjon regnes ikke som personlig informasjon.

I henhold til indonesiske databeskyttelseslover er vi forpliktet til å sikre at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert. Gi oss derfor beskjed på [email protected] hvis det er endringer i informasjonen.

3. OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON

Personopplysninger lagret av Alodokter vil bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lover i Indonesia.

I samsvar med indonesiske personvernlover kan vi dele din personlige informasjon med tredjeparter hvis:

Jeg. vi er underlagt en juridisk, regulatorisk eller profesjonell forpliktelse til å overholde juridiske, prosess- og overholdelsesprosedyrer, inkludert; å forhindre eller stoppe ulovlige, uetiske eller juridisk handlingspliktige aktiviteter; for å beskytte rettighetene og sikkerheten til deg, oss og andre; å overholde bestemmelser mot hvitvasking av penger; å håndheve eller håndheve våre vilkår og betingelser; eller for å beskytte rettighetene og interessene, eiendommen eller sikkerheten til Alodokter eller andre parter;

ii. alle eller de fleste av Alodokters eiendeler er kombinert med eller ervervet av en tredjepart, eller vi utvikler eller omorganiserer virksomheten vår, der dine personopplysninger kan være en del av de overførte eller sammenslåtte eiendelene eller vi kan trenge å overføre opplysningene dine til en ny enhet eller en tredje part som vil drive vår virksomhet;

iii. utlevering av informasjon til din arbeidsgiver eller forretningssted, dine profesjonelle rådgivere og de som vi har felles salgsfremmende avtaler med (som medsponsede arrangementer) kan være relevant under visse omstendigheter;

iv. vi gir anonym statistisk informasjon om brukere av plattformen vår og relatert bruksinformasjon til anerkjente tredjeparter, inkludert analyseleverandører og søkemotorer;

v. vi bruker agenter, entreprenører eller tredjeparts tjenesteleverandører for å tilby tjenester som involverer databehandling, for eksempel arkivering, revisjon, referansekontrolltjenester, profesjonell rådgivning (inkludert juridisk, regnskapsmessig, finansiell og forretningsmessig rådgivning), posttjenester ( posthus ), frakt, teknologi, nettsteder, forskning, banktjenester, betalinger, kundekontakt, databehandling, forsikring, rettsmedisin, rettsstøtte, markedsføring og sikkerhet; og

vi. disse partene har taushetsplikt overfor Alodokter, som har samtykket i å holde informasjonen konfidensiell.

Noen av tredjepartene som mottar personlig informasjon fra oss kan være lokalisert utenfor landet ditt eller landet hvor dataene ble sendt (samlet " hjemlands jurisdiksjon ”), inkludert landene hvor Alodokter er lokalisert. Mens tredjeparter ofte har personvern- og konfidensialitetsforpliktelser, godtar du at, der det er tillatt ved lov, kan disse forpliktelsene avvike fra og ikke er like strenge som personvernlovens bestemmelser i hjemmejurisdiksjonen. I slike tilfeller er vi ikke ansvarlige for å håndheve lover i hjemlandets jurisdiksjon, og du kan ikke søke oppreisning under disse lovene.

4. OPPBEVARING AV INFORMASJON

Når du mottar en forespørsel om å deaktivere kontoen din, vil Alodokter deaktivere kontoen din og arkivere din personlige informasjon. Arkivert informasjon vil bli oppbevart i en periode på 5 år (eller mer hvis det er lovpålagt) for å overholde juridiske forpliktelser. All informasjon du lar deles med tjenesteleverandører gjennom plattformen vår vil bli oppbevart av tjenesteleverandører inntil deres avtale med oss ​​utløper. Ikke-personlig identifiserende informasjon kan lagres på ubestemt tid for analyse.

5. SIKKERHET FOR FRAKT OG OPPBEVARING

All data lagres kun på våre servere på en svært sikker plattform. Vi tar alle nødvendige skritt for å sørge for sikker levering av personlig informasjon før den overføres over internett fra din datamaskin eller personlige enhet til våre servere og for å sikre den personlige informasjonen som er lagret i systemene våre. Du bør imidlertid være klar over at det alltid er en risiko ved å sende informasjon over internett fordi det ikke er noen garanti for at dataoverføring er 100 % sikker og risikofri fra andre parter som finner måter å hindre sikkerhetssystemene våre på. Som et resultat, selv om vi streber etter å beskytte din personlige informasjon, kan vi ikke garantere eller sikre sikkerheten og personvernet til noen personlig informasjon du sender til oss, og du sender den inn på egen risiko.

6. BEGRENSNING BASERT PÅ ALDER

Ved å gå inn på plattformen og/eller bruke tjenesten, representerer og garanterer du at du er en person som er juridisk berettiget til å inngå en bindende avtale i henhold til lovene i Republikken Indonesia, i disse vilkårene og betingelsene, og at du er på minst 21 år gammel eller gift og ikke er under vergemål. Hvis du er under 21 år og ugift, må du innhente tillatelse fra din forelder eller verge. Med mindre du oppgir noe annet, ved å gå inn på plattformen og/eller bruke tjenesten, antar vi at du har juridisk rett til å inngå disse vilkårene og betingelsene i henhold til indonesisk lov.

Foreldre eller juridiske foresatte og tjenesteleverandører har lov til å gi og lagre personlig informasjon om andre mennesker, inkludert barn og mindreårige. Enhver bruker som gir, lagrer eller overfører informasjon på vegne av et barn/person under vergemål er alene ansvarlig for å gi, bruke og overføre slik informasjon.

7. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Plattformen inneholder lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til tredjepartssider som kan vise Alodokter-varemerket. Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder. Disse andre nettstedene kan plassere informasjonskapsler selv eller andre filer på datamaskinen din, samler inn din personlig identifiserbare data eller informasjon. Andre nettsteder overholder ulike regler angående bruk eller avsløring av personlig identifiserbar informasjon som du sender til dem. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene eller erklæringene til andre nettsteder du besøker.

8. ENDRINGER I DENNE PERSONVERN

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på plattformen. Din fortsatte bruk av plattformen vil bety at du aksepterer og aksepterer disse endringene.

9. KONTAKT OSS

Indonesisk personvernlov gir enkeltpersoner rett til å få tilgang til, endre og slette deres personlige opplysninger. Hvis du ønsker å endre eller slette informasjonen vi har om deg, vennligst kontakt oss nedenfor.

Vi vil informere deg skriftlig hvis det er en svikt i å beskytte konfidensialiteten til dine personopplysninger i våre elektroniske systemer, slik det kreves av gjeldende lov.

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, vennligst send oss ​​en e-post på [email protected]

PERSONVERN

Personvernet ditt er veldig viktig for oss.

Denne personvernerklæringen (“ Personvernerklæring ”) beskriver hvordan vi håndterer og sikrer personopplysningene du gir oss gjennom våre plattformer. Ved å bruke våre plattformer godtar du å være bundet av vilkårene i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er en del av våre vilkår og betingelser. Vær oppmerksom på at definerte vilkår som brukes i våre vilkår og betingelser, er vedtatt her med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen. Alle referanser til "deg" eller "din" i denne personvernerklæringen skal referere til kunder og tjenesteleverandører til Alodokter (som kan være aktuelt).

1. DIN INFORMASJON

Informasjon som samles inn når du bruker plattformene, mottar eller leverer tjenestene inkluderer følgende:

A. Din personlige informasjon

Din personlige informasjon inkluderer navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse som du oppgir når du registrerer deg på våre plattformer. Det inkluderer også annen personlig identifiserbar informasjon som du kan velge å legge til kontoen din, f.eks. biografi.

B. Personlig helseinformasjon til kunder

Personlig helseinformasjon til kunder inkluderer kjønn, kjente helsetilstander, medisiner, allergier, vaksinasjoner, medisinsk historie, helsemål, helsejournaloppføringer, samt medisinske resepter, rapporter og filer lastet opp av kunder fra tid til annen til plattformene.

C. Forretningsinformasjon om tjenesteleverandører

Tjenesteleverandører vil gi profilinformasjonen deres samt helsetjenestene de tilbyr gjennom plattformene. Tjenesteleverandører vil også oppgi deres foretrukne betalingsmåte og faktureringsadresse for betalinger i forbindelse med tjenestene de leverer. Alodokter kan lagre kredittkortopplysninger eller andre betalingsmåter.

D. Driftsdata

For å forbedre din plattformbruksopplevelse, bruker Alodokter informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende mekanismer for å aktivere visse funksjoner, forbedre tjenester, overvåke tjenestebruk og for markedsføringsformål innenfor og utenfor plattformene. Disse mekanismene brukes til å lagre brukerpreferanser, bevare øktsinnstillinger, hjelpe til med automatisk autentisering av ofte brukte tjenester hvis det kreves av innstillingene dine og for å aktivere andre lignende funksjonskrav. Du kan bruke nettleserinnstillinger for å deaktivere informasjonskapsler når du bruker nettjenestene våre, men det kan føre til at noen av funksjonene og tjenestene til Alodokter ikke fungerer som de skal. Våre tredjepartspartnere kan også automatisk motta og logge slik ikke-personlig informasjon eller anonymiserte data om dine online aktiviteter over tid.

2. INNSAMLING OG BRUK AV INFORMASJON

A. General

Personlig identifiserbare data levert av deg kan samles inn og brukes av Alodokter til følgende eller relaterte formål:

Jeg. lar deg bruke eller få tilgang til interaktive funksjoner eller sikre områder på plattformene våre, når du velger å gjøre det;

ii. gjennomføre relevante undersøkelser av informasjonen du har gitt;

iii. administrere eller løse eventuelle klager, forespørsler eller undersøkelser der du er involvert;

iv. utføre alle aktiviteter knyttet til Alodokters interne samsvarskrav, inkludert i forhold til Alodokters interne regler, retningslinjer og prosedyrer;

v. gjennomgang og overvåking av e-kommunikasjon og personlig kontohandel;

vi. enhver innlevering eller informasjon som kreves eller forespørres til noen statlige, regulatoriske og/eller lovpålagte myndigheter (inkludert forespørsler fra utenlandske offentlige, regulatoriske og/eller lovpålagte myndigheter);

vii. behandling av sensitiv personlig informasjon (som kan inkludere personlig helseinformasjon angående medisinske tilstander eller demografi) for overvåkingsformål og for administrasjon av fordeler eller andre tilleggsformål;

viii.som rimelig nødvendig for levering eller mottak av tredjepartstjenester;

ix. forespørsler om due diligence fra regulatorer, motparter, kunder til Alodokter og finansinstitusjoner;

x. nødkontaktinformasjon;

xi. ethvert annet formål som kreves eller er autorisert ved lov.

Vi vil også behandle visse opplysninger som beskrevet nedenfor.

B. Personlig helseinformasjon til kunder

Personlig helseinformasjon til en kunde gitt gjennom plattformene og/eller gjennom bruk av tjenestene som ikke er offentlig tilgjengelig av kunden, vil ikke bli delt, avslørt eller vist til andre enn kunden selv og de relevante tjenesteleverandørene de velger. å konsultere, som vil bli brukt av tjenesteleverandørene med det formål å tilby tjenestene til deg. Dine tjenesteleverandører vil ha tilgang til din personlige helseinformasjon. Tjenesteleverandørene dine vil få lov til å oppdatere din personlige helseinformasjon ved å legge til vurderingsnotater, helsemål, overvåke tilbakemeldinger som er relevante som en del av tjenestene du bruker.

Tjenesteleverandører kan etter eget skjønn avslutte alle tjenester som tilbys til noen kunder når som helst og vil i et slikt tilfelle ikke lenger ha tilgang til de relevante kundenes personlige helseopplysninger ved oppsigelse.

Kunder har lov til å dele sin egen personlige helseinformasjon med andre etter eget skjønn. Alodokter er ikke ansvarlig for etterlevelsen av personvernreglene til andre som vil se og bruke informasjonen kundene velger å utlevere til andre.

C. Betalingsinformasjon

Våre tredjeparts betalingsleverandører vil ha tilgang til betalingsmåten og faktureringsadressedetaljene dine når du foretar eller mottar betalinger (som relevant) for våre abonnementsplaner. De er bundet av forretningskontraktsforpliktelser med hensyn til sikkerhet og konfidensialitet. Vi er ikke ansvarlige for brudd på personvern eller sikkerhet som oppstår fra eller i forbindelse med tredjeparts betalingsleverandører. Alodokter kan lagre kredittkortopplysninger eller andre betalingsmåter på nett du velger å bruke.

D. Kontaktinformasjon

Plattformene vil sende deg kommunikasjon (e-post og andre varsler) fra tid til annen, i henhold til dine varslingsinnstillinger. Ved registreringstidspunktet må du bekrefte e-postadressen din. Din kontaktinformasjon kan også brukes til kundestøttetjenester. I tillegg kan vi bruke kontaktinformasjonen din til å gi deg informasjon om produktene og tjenestene våre. Hvis du når som helst bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon eller kommunikasjon fra oss, vennligst følg avmeldingsinstruksjonene gitt i noen av kommunikasjonene.

E. Anonymiserte data

Alodokter kan analysere anonymisert og aggregert informasjon samlet inn gjennom plattformene, med det formål å evaluere brukstrender og interesser, profilering, markedsføring, kravmønstre og for å måle effektiviteten til tjenester og annet innhold. Slik anonymisert og aggregert informasjon anses ikke som personlig informasjon.

I henhold til gjeldende indonesiske databeskyttelseslover har vi en omsorgsplikt for å sikre at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert. Vennligst informer oss om eventuelle endringer i informasjonen din på [email protected] .

3. OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON

Personopplysninger som holdes av Alodokter vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lovbestemte krav i Indonesia.

Med forbehold om overholdelse av indonesiske personvernlover, kan vi utveksle din personlige informasjon med tredjeparter der:

Jeg. vi er underlagt en juridisk, regulatorisk eller profesjonell forpliktelse til å overholde rettshåndhevelse og juridiske prosesser samt overholdelsesprosedyrer, inkludert; å forhindre eller stoppe enhver ulovlig, uetisk eller juridisk handlingspliktig aktivitet; for å beskytte dine, våre eller andres rettigheter og sikkerhet; å overholde krav til anti-hvitvasking av penger; å håndheve eller anvende våre vilkår og betingelser; eller for å beskytte rettighetene og interessene, eiendommen eller sikkerheten til Alodokter eller andre;

ii. alle, eller i det vesentlige alle eiendelene til Alodokter er slått sammen med eller ervervet av en tredjepart, eller vi utvider eller reorganiserer virksomheten vår, i så fall kan personopplysningene dine utgjøre en del av de overførte eller sammenslåtte eiendelene, eller vi kan trenge å overføre informasjonen din til nye enheter eller tredjeparter som vår virksomhet vil bli utført gjennom;

iii. det er relevant under omstendighetene å avsløre informasjonen til din arbeidsgiver eller forretningssted, dine profesjonelle rådgivere og parter som vi har samarbeidskampanjer med (som f.eks. fellessponsede arrangementer);

iv. vi gir anonym statistisk informasjon om brukere av våre plattformer og relatert bruksinformasjon til anerkjente tredjeparter, inkludert analytiske og søkemotorleverandører;

v. vi bruker en agent, entreprenør eller en tredjeparts tjenesteleverandør til å tilby tjenester som involverer databehandling, for eksempel arkivering, revisjon, referansekontroll, profesjonell rådgivning (inkludert juridisk, regnskapsmessig, finansiell og forretningsmessig rådgivning), posthus, levering, teknologi, nettsted, forskning, banktjenester, betaling, kundekontakt, databehandling, forsikring, rettsmedisin, rettsstøtte, markedsføring og sikkerhetstjenester; og

vi. slike parter har taushetsplikt overfor Alodokter, som har påtatt seg å holde slik informasjon konfidensiell.

Noen av tredjepartene som vi deler personlig informasjon med kan være utenfor landet ditt eller landet som dataene ble gitt fra (samlet " opprinnelsesjurisdiksjon ”), inkludert i landene hvor Alodokter har tilstedeværelse. Selv om slike tredjeparter ofte vil være underlagt forpliktelser om personvern og konfidensialitet, aksepterer du at slike forpliktelser, der lovlige, kan avvike fra og være mindre strenge enn kravene i personvernlovene i opprinnelsesjurisdiksjonen. I disse tilfellene er vi ikke ansvarlige for å pålegge lovene i opprinnelsesjurisdiksjonen, og du kan kanskje ikke søke oppreisning under disse lovene.

4. OPPBEVARING AV INFORMASJON

Når du mottar en forespørsel om å deaktivere kontoen din, vil Alodokter deaktivere kontoen din og arkivere din personlige informasjon. Arkivert informasjon vil bli oppbevart i en periode på 5 år (eller lenger hvis det kreves lovlig) for å kunne overholde juridiske forpliktelser. All informasjon som du har gitt tillatelse til å deles med tjenesteleverandører gjennom våre plattformer, vil fortsette å bli oppbevart av disse tjenesteleverandørene inntil deres avtaler med oss ​​opphører. Ikke-personlig identifiserbar informasjon kan beholdes på ubestemt tid for analyser.

5. OVERFØRINGS- OG LAGRINGSSIKKERHET

All data lagres kun på våre servere på en svært sikker plattform. Vi tar alle nødvendige tiltak for å sørge for sikker overføring av din personlige informasjon før den overføres over internett fra din personlige datamaskin eller enheter til våre servere og for å sikre slik personlig informasjon som er lagret på våre systemer. Du bør imidlertid være oppmerksom på mulig risiko forbundet med overføring av informasjon over internett, da ingen dataoverføring kan garanteres å være 100 % sikker og risikoen for at andre kan finne en måte å advare sikkerhetssystemene våre på. Som et resultat, mens vi streber etter å beskytte din personlige informasjon, kan vi ikke garantere eller garantere sikkerheten og personvernet til personlig informasjon du overfører til oss, og du gjør det på egen risiko.

6. BEGRENSNING PÅ GRUNNLAG AV ALDER

Ved å gå inn på plattformene og/eller bruke tjenestene, representerer og garanterer du at du er et individ som er juridisk i stand til å inngå en bindende avtale i henhold til lovene i Republikken Indonesia, spesielt disse vilkårene og betingelsene, og at du er minst 21 år gammel eller gift og ikke under vergemål. Hvis du er under 21 år og ikke er gift, må du innhente samtykke fra dine forelder(e) eller verge(r). Med mindre du angir noe annet, ved å gå inn på plattformene og/eller bruke tjenestene, antar vi at du er juridisk i stand til å inngå vilkårene og betingelsene i henhold til indonesisk lov.

Foreldre eller juridiske foresatte og tjenesteleverandører har lov til å gi og lagre personlig informasjon om andre, inkludert mindreårige og barn. Enhver bruker som gir, lagrer eller sender inn informasjon på vegne av et barn/person under vergemål, påtar seg det fulle ansvaret for innsending, bruk og overføring av slik informasjon.

7. LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Plattformene inneholder lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, tredjepartssider som kan vise Alodokter-varemerkene. Vi utøver ikke kontroll over tredjeparts nettsteder. Disse andre nettstedene kan plassere sine egne informasjonskapsler eller andre filer på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlig identifiserbar informasjon fra deg. Andre nettsteder følger andre regler angående bruk eller avsløring av den personlig identifiserbare informasjonen du sender til dem. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene eller erklæringene til de andre nettstedene du besøker.

8. ENDRINGER I DENNE PERSONVERN

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kan bli endret fra tid til annen. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli lagt ut på plattformene. Fortsatt bruk av plattformene vil utgjøre ditt samtykke til og aksept av slike endringer.

9. KONTAKT OSS

Indonesiske personvernlover gir enkeltpersoner rett til å få tilgang til, endre og slette deres personlige opplysninger. Hvis du ønsker å endre eller slette informasjonen vi har om deg, vennligst kontakt oss som beskrevet nedenfor.

Vi vil varsle deg skriftlig hvis det er noen unnlatelse av å beskytte konfidensialiteten til din personlige informasjon i vårt elektroniske system som kreves av gjeldende lover.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne personvernerklæringen, vennligst send oss ​​en e-post på [email protected] .