Isoxsuprin - Fordeler, dosering og bivirkninger

Isoxsuprin brukes til å behandle symptomer på grunn av nedsatt blodstrøm, for eksempel ved Raynauds sykdom, cerebral vaskulær insuffisiens eller Buergers sykdom.Dette stoffet kan også noen ganger brukes til å redusere sammentrekninger (tokolytika) i svangerskap med risiko for tidlig fødsel.

Isoxsuprin tilhører klassen vasodilatorer. Dette stoffet virker ved å utvide blodårene, slik at blodet kan flyte jevnere. Isoxsuprin kan kun brukes etter resept fra lege.

Isoxsuprin varemerke: Isoxsuprinhydroklorid, Duvadilan, Hystolan, Proterine, Simduva, Tonotan og Uterlax

Hva er Isoxsuprin

gruppeVasodilatorer
KategoriMedisin på resept
FordelBehandling av symptomer på grunn av nedsatt blodstrøm, slik som Buergers sykdom, cerebral vaskulær insuffisiens eller Raynauds sykdom
Brukt avModen
Isoxsuprin for gravide og ammende kvinnerKategori C: Dyrestudier har vist uønskede effekter på fosteret, men det er ingen kontrollerte studier på gravide kvinner. Legemidler bør kun brukes hvis den forventede fordelen oppveier risikoen for fosteret.

Det er ikke kjent om isoxsuprin absorberes i morsmelk. Hvis du ammer, ikke bruk dette legemidlet uten å konsultere legen din først.

FormTabletter, injeksjoner

Forholdsregler før bruk av Isoxsuprin

Isoxsuprin bør ikke brukes uforsiktig. Det er flere ting du bør være oppmerksom på før du starter behandling med isoxsuprin, nemlig:

 • Ikke bruk isoxsuprin hvis du er allergisk mot dette stoffet.
 • Fortell legen din dersom du nylig har født eller opplever unormal blødning. Isoxsuprin skal ikke brukes etter fødsel (postpartum) eller hvis pasienten blør.
 • Fortell legen din dersom du har eller opplever blødning, brystsmerter, glaukom, hjerteinfarkt eller hjerneslag.
 • Isoxsuprin kan forårsake svimmelhet. Ikke kjør kjøretøy, bruk maskiner eller utfør aktiviteter som krever årvåkenhet mens du tar isoxsuprin.
 • Fortell legen din dersom du tar visse medisiner, kosttilskudd eller urteprodukter.
 • Fortell legen din dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer.
 • Fortell legen din dersom du tar isoxsuprin før du har noen operasjon, inkludert tannkirurgi.
 • Se legen din med en gang hvis du har en allergisk reaksjon eller overdose etter å ha tatt isoxsuprin.

Isoxsuprin Dosering og bruk

Isoxsuprin skal kun brukes som foreskrevet av lege. Dosen av isoxsuprin kan være forskjellig for hver pasient. Følgende er vanlige doser av isoxsuprin:

Hensikt: Lindrer symptomer på grunn av nedsatt blodsirkulasjon (flow)

 • Tabletter: 10–20 mg, 3–4 ganger daglig.
 • Injeksjon: 10 mg, 3 ganger daglig, gitt gjennom en vene (IV/intravenøs) eller en arterie (intraarteriell/IA).

Hensikt:For tidlig fødsel

 • Injiserbar: startdose 0,2–0,3 mg per minutt via IV, maksimalt 0,5 mg per minutt. Fortsett til sammentrekningene stopper. Dette etterfølges av en muskel (intramuskulær/IM) injeksjon på 10 mg, 3 timer senere.

Hvordan bruke Isoxsuprin riktig

Følg legens råd og les informasjonen på isoxsuprin-pakken før du begynner å ta den.

Isoxsuprin tabletter kan tas før eller etter måltider. Ta isoxsuprin-tabletter ved hjelp av et glass vann. Ta denne medisinen til samme tid hver dag. Ikke slutt å ta isoxsuprin selv om du føler deg bedre, med mindre legen din har anbefalt det.

Hvis du glemmer å ta isoxsuprin, ta det så snart du husker det hvis pausen med neste forbruksplan ikke er for nær. Hvis det er nært, ignorer det og ikke doble dosen.

Spesielt for injiserbar isoxsuprin vil stoffet injiseres direkte av en lege eller av en lege under tilsyn av en lege.

Legen din kan be deg om å ta blodprøver eller andre medisinske tester mens du tar isoxsuprin. Dette gjøres for å overvåke fremdriften av behandlingen og bivirkningene som kan være forårsaket av bruken av dette stoffet.

Oppbevar isoxsuprin ved romtemperatur. Ikke oppbevar dette legemidlet på et fuktig sted eller i direkte sollys. Oppbevar isoksuprin utilgjengelig for barn.

Isoxsuprin-interaksjoner med andre legemidler

Isoxsuprin kan forårsake legemiddelinteraksjoner når det brukes sammen med andre medisiner. Her er noen interaksjoner mellom legemidler som kan oppstå:

 • Forsterker effekten av isoxsuprin når det brukes sammen med antihypertensiva
 • Økt risiko for hypotensjon hvis det brukes sammen med antidepressiva, antipsykotiske legemidler, antikonvulsiva, Parkinsons legemidler eller tinazidin

Isoxsuprin bivirkninger og farer

Noen av bivirkningene som kan oppstå etter å ha tatt isoxsuprin er:

 • Døsighet
 • Mageknip
 • Trøtt eller slapp
 • Kaste opp
 • Svimmel
 • Hodepine
 • Kvalme eller oppkast

Kontakt lege hvis bivirkningene ovenfor ikke avtar eller blir verre. Gå til legen umiddelbart hvis du har en allergisk reaksjon på stoffet, som er preget av utslett på huden, pustevansker og hevelser i leppene, eller hvis du opplever mer alvorlige bivirkninger, for eksempel:

 • Brystsmerter
 • Svime av
 • Vanskelig å puste
 • Kraftig svimmelhet
 • Rask puls