Interferon Alfa-2b - Fordeler, dosering og bivirkninger

Interferon alfa-2b er et legemiddel som brukes til å behandle hårcelleleukemi.hårcelleleukemi), follikulært lymfom, melanom hudkreft, kjønnsvorter (condyloma acuminata), til AIDS-assosiert Kaposis sarkom. Dette stoffet brukes også i behandlingen av kronisk hepatitt B eller kronisk hepatitt C.

Interferon alfa-2b har en lignende effekt som kroppens naturlige interferon. Dette stoffet vil påvirke kroppens respons, inkludert hemme vekst og utvikling av virus, hemme spredning av tumor/kreftceller og øke aktiviteten til immunsystemet.

Interferon Alfa-2b varemerker: Multiferon

Hva er Interferon Alfa-2b

gruppeMedisin på resept
KategoriInterferon
FordelBehandle leukemi, lymfom, hudkreft, eller behandle kjønnsvorter, kronisk hepatitt B eller kronisk hepatitt
Forbrukt avModen
Interferon alfa-2b for gravide og ammende kvinnerKategori C: Dyrestudier har vist uønskede effekter på fosteret, men det er ingen kontrollerte studier på gravide kvinner.

Legemidler bør kun brukes hvis den forventede fordelen oppveier risikoen for fosteret.

Kategori X (interferon alfa-2b kombinert med ribavirin): Studier på forsøksdyr og mennesker har vist fosteravvik eller en risiko for fosteret.

Legemidler i denne kategorien bør ikke brukes av kvinner som er eller kan bli gravide.

Interferon alfa-2b kan absorberes i morsmelk. Så dette stoffet bør ikke brukes under amming.

LegemiddelformInjiser

Forholdsregler før bruk av Interferon Alfa-2b

Det er flere ting du bør være oppmerksom på før du bruker interferon alfa-2b, nemlig:

 • Ikke bruk interferon alfa-2b hvis du er allergisk mot dette stoffet. Fortell legen din om eventuelle allergier du har.
 • Ikke bruk interferon alfa-2b hvis du har autoimmun hepatitt eller alvorlig leversykdom.
 • Fortell legen din dersom du har eller noen gang har hatt øyesykdom, KOLS, astma, diabetes, et svakt immunsystem, skjoldbruskkjertelsykdom, kolitt, nyresykdom, blodproppforstyrrelser, lungeemboli, hjertesykdom, hypertensjon, leversykdom eller har hatt et transplantert organ.
 • Fortell legen din dersom du har alkoholisme, narkotikamisbruk eller en psykisk lidelse, for eksempel depresjon.
 • Fortell legen din dersom du er gravid, ammer eller planlegger graviditet.
 • Fortell legen din dersom du tar visse medisiner, kosttilskudd eller urteprodukter,
 • Se legen din med en gang hvis du opplever en allergisk medikamentreaksjon, overdose eller alvorlige bivirkninger etter å ha tatt interferon alfa-2b.

Dosering og bruksanvisning Interferon Alfa-2b

Følgende er dosene av injiserbar Interferon Alfa-2b for voksne basert på tilstanden som skal behandles:

 • Tilstand: Kjønnsvorter (condyloma acuminata)

  Dosen er 1 million enheter, injisert i hver lesjon, 3 ganger i uken, i 3 uker. Dosen kan gjentas etter 12–16 uker.

 • Tilstand: Hårcelleleukemi (hårcelleleukemi)

  Dosen er 2 millioner enheter/m2 kroppsareal, ved injeksjon gjennom muskelen (intramuskulært/IM) eller under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken i 6 måneder eller i henhold til pasientens behov og tilstand.

 • Tilstand: Kronisk hepatitt C

  Dosen er 3 millioner enheter, ved injeksjon gjennom muskelen (intramuskulært/IM) eller under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken. Behandlingsvarigheten er 6–12 måneder når den brukes sammen med ribavirin. Behandlingsvarighet 6–18 måneder som monoterapi.

 • Tilstand: Aktiv kronisk hepatitt B

  Dosen er 5–10 millioner enheter, ved injeksjon gjennom muskelen (intramuskulært/IM) eller under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken, i 4–6 måneder eller 5 millioner enheter per dag i 16 uker.

 • Tilstand: Melanom

  Startdosen er 20 millioner enheter/m2 kroppsareal per dag, ved injeksjon gjennom en vene (intravenøs/iv), 5 dager per uke, i 4 uker. Behandlingsdosen er 10 millioner enheter/m2 kroppsareal, ved injeksjon under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken, i 48 uker.

 • Tilstand: AIDS-relatert Kaposis sarkom

  Dosen er 30 millioner enheter/m2 kroppsareal, ved injeksjon gjennom muskelen (intramuskulært/im) eller under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken.

 • Tilstand: Kronisk myeloid leukemi

  Dosen er 4-5 millioner enheter/m2 kroppsareal, ved injeksjon under huden (subkutant/SC), inntil tilstanden bedres.

 • Tilstand: Karsinoide svulster

  Dosen er 3–9 millioner enheter, ved injeksjon under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken. For alvorlige tilstander er dosen 5 millioner enheter per dag.

 • Tilstand: Follikulært lymfom

  I tillegg til kjemoterapi, 5 millioner enheter, ved injeksjon under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken i 18 måneder.

 • Tilstand: Multippelt myelom

  Som vedlikeholdsdose etter kjemoterapi, 3 millioner enheter/m2, ved injeksjon under huden (subkutant/SC), 3 ganger i uken.

Hvordan bruke Interferon Alfa-2b riktig

Interferon alfa-2b injeksjon vil bli gitt av en lege eller medisinsk personell under tilsyn av en lege. Følg instruksjonene og anbefalingene gitt av legen mens du gjennomgår behandling med interferon alfa-2b.

Interferon alfa-2b vil bli injisert direkte inn i hudlesjonen eller gjennom muskelen (intramuskulært/IM), eller under huden (subkutant/SC). Interferon alfa-2b kan også gis ved langsom intravenøs (IV) injeksjon over 20 minutter. Ruten for medikamentadministrasjon vil bli justert til tilstanden som skal behandles.

Mens du gjennomgår behandling med interferon alfa-2b, vil du bli bedt om å gjennomgå regelmessige helsesjekker, inkludert blodprøver, leverfunksjonstester eller hjerteprøver.

JegInterferon Alpha-2b interaksjon med andre rusmidler

Bruk av interferon alfa-2b med andre legemidler kan forårsake flere interaksjoner, inkludert:

 • Redusert fjerning av teofyllin fra kroppen, slik at nivåene i blodet øker
 • Forbedret myelosuppressiv effekt av interferon alfa 2-b når det brukes sammen med zidovudin

Bivirkninger og farer ved interferon Alfa-2b

Noen av bivirkningene som kan oppstå etter bruk av Interferon Alfa-2b er:

 • Influensasymptomer, som rennende nese eller tett nese
 • Hodepine eller svimmelhet
 • Uvanlig tretthet
 • Kvalme, oppkast, tap av matlyst
 • Diaré eller vondt i magen
 • tynt hår
 • Smerte, hevelse eller irritasjon på injeksjonsstedet

Sjekk med legen din hvis disse bivirkningene ikke blir bedre eller verre. Se legen din umiddelbart hvis du har en allergisk reaksjon eller noen av følgende alvorlige bivirkninger:

 • Feber, hoste eller kortpustethet
 • Synsforstyrrelser, for eksempel uklart syn
 • Magesmerter ledsaget av blodig diaré
 • Depresjon, forvirring, selvmordstanker
 • Stamming, svekket balanse, svakhet eller nummenhet på den ene siden av kroppen
 • Hjerteproblemer, som kan karakteriseres av brystsmerter eller rask puls
 • Tilbakefall av symptomer på autoimmun sykdom, som hovne eller smertefulle ledd
 • Lever- eller bukspyttkjertelsykdommer, som kan karakteriseres av tap av appetitt, magesmerter, kvalme, oppkast, mørkere urin eller gulsott