Dårlig innvirkning av støyforurensning på helse

Støy er blitt en del av hverdagen, spesielt for beboere som bor i urbane strøk. Uten å være klar over det, kan støy faktisk ha en negativ innvirkning på helsen, alt fra hørselsproblemer, søvnforstyrrelser, til økt risiko for hjerteproblemer.

De av dere som bor i urbane strøk må kjenne til støy fra kjøretøymotorer, byggeprosjekter, industrivirksomhet eller høye lyder fra nabohus. Ikke bare det, du kan ofte høre støy når du bruker den headset.

Selv om noen mennesker kan være vant til det og ikke tenker på støy som en farlig ting, viser ulike helseundersøkelser at kontinuerlig eksponering for støy kan føre til helseproblemer.

Dårlig påvirkning av støyforurensning

Det er mange dårlige effekter av støyforurensning på menneskers helse, inkludert:

1. Hørselstap

Personer som ofte utsettes for støyforurensning har høy risiko for hørselstap, spesielt hvis intensiteten på lyden de ofte hører overstiger 75-85 desibel (dB) og varer i lang tid.

For eksempel, en myk hvisking tilsvarer 30 dB, lyden av travel motorveitrafikk eller lyden av en støvsuger (støvsuger) har en intensitet på 80 dB, mens intensiteten på lyden på en motorsag kan nå 110 dB.

Lyder over normal intensitet kan svekke evnen til å høre celler i øret. Hvis du blir utsatt for høye lyder for ofte, kan du høre øresus (tinnitus). Denne tinnitusen kan være midlertidig, men den kan også bli permanent hvis eksponering for høye lyder er langvarig.

Hørselstap på grunn av støyforurensning kan forstyrre evnen til å forstå tale, konsentrasjonsvansker og forstyrre daglig produktivitet.

2. Søvnforstyrrelser

Kvalitetssøvn med tilstrekkelig varighet (ca. 7-9 timer for voksne) er svært viktig for fysisk og mental helse. Kvaliteten på en persons søvn kan reduseres hvis det er støy rundt ham under søvnen.

Lyder over 33 dB om natten kan utløse kroppens naturlige reaksjoner som kan forstyrre søvnkvaliteten. Å ikke sove godt vil påvirke humøret, forårsake tretthet, redusere hukommelse og konsentrasjon.

Søvnforstyrrelser på grunn av eksponering for støy som er for hyppig kan forårsake stress og redusere livskvaliteten.

3. Kognitive lidelser

Langvarig støy kan påvirke kognitive evner (læring og tenkning), både hos voksne og barn. Personer som ofte hører støy på jobb har større risiko for å ha problemer med å huske, konsentrere seg og regulere følelser.

En helseundersøkelse viser også at eksponering for støy som er for hyppig hos barn kan påvirke evnen til å lære, konsentrere seg og huske. Hos spedbarn og småbarn kan dette føre til taleforsinkelser.

4. Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en sykdom relatert til hjerte og blodårer. Kardiovaskulære lidelser forårsaket av støyforurensning er faktisk relatert til søvnforstyrrelser.

Søvn er en aktivitet som er veldig viktig fordi kroppen på dette tidspunktet hviler og reparerer skadet vev, og samler energi igjen. Hvis kvaliteten på søvnen er forstyrret, kan kroppens organer oppleve nedsatt funksjon, inkludert hjertet og blodårene.

Disse effektene vil begynne å ses hvis du utsettes for støy over 65 dB hver dag på lang sikt. Eksponering for støy vil aktivere kroppens stressrespons i form av produksjon av hormonet kortisol (stresshormon) som gir økt blodtrykk, blodviskositet og hjertefrekvens.

5. Psykiske lidelser

Støyforurensning kan øke en persons risiko for psykiske lidelser, slik som angstlidelser, stress, angst, ustabile følelser og til og med aggressiv oppførsel på grunn av stress eller allerede eksisterende psykiatriske problemer.

Støyforurensning har også en skadelig innvirkning på gravide og nyfødte. Eksponering for støy fra fosteret i livmoren og nyfødte kan øke risikoen for hørselstap.

Hvis du bor eller driver med mange aktiviteter i et område som er nær en kilde til støyforurensning og føler at du opplever noen av helseproblemene nevnt ovenfor, bør du umiddelbart få sjekket øret av en ØNH-lege.

For å beskytte deg mot støy og forhindre helseproblemer fra støy, bruk hørselsvern, som f.eksøreklokkeellerørepropper, under aktivitet.