Azatioprin - Fordeler, dosering og bivirkninger

Azatioprin er et medikament for å forhindre organavstøtingsreaksjoner etter transplantasjon. Dette stoffet brukes også i behandlingen av autoimmune sykdommer, som f.eks leddgikt.

Azatioprin tilhører klassen immundempende legemidler. Dette stoffet virker ved å undertrykke immunsystemets arbeid slik at det hjelper kroppen til å akseptere det nylig transplanterte organet.

Ved behandling av autoimmune sykdommer vil azatioprin undertrykke immunsystemets arbeid slik at det ikke angriper friske celler eller vev.

Azathioprin varemerker: Imuran

Hva er det Azatioprin

gruppeMedisin på resept
KategoriImmundempende midler
FordelForhindre avvisning av organtransplantasjoner eller lindre symptomer på autoimmune sykdommer.
Brukt avVoksne og barn
Azatioprin for gravide og ammende kvinnerKategori D: Det er positive bevis for risiko for det menneskelige fosteret, men fordelene kan oppveie risikoen, for eksempel ved håndtering av livstruende situasjoner.

Azatioprin kan absorberes i morsmelk. Hvis du ammer, ikke bruk dette legemidlet uten å konsultere legen din først.

LegemiddelformFilmdrasjerte tabletter og injeksjoner

Forholdsregler før bruk av Azathioprin

Azatioprin skal kun brukes som foreskrevet av lege. Følgende er noen ting du må være oppmerksom på før du bruker azatioprin:

 • Ikke bruk azatioprin hvis du er allergisk mot dette legemidlet eller mot merkaptopurin. Fortell legen din om eventuelle allergier du har.
 • Fortell legen din dersom du har eller har hatt en infeksjonssykdom, benmargslidelse, blodproppsykdom, kreft, nyresykdom, leversykdom, Lesch Nyhans syndrom eller mangel på TPMT-enzymet.
 • Fortell legen din dersom du tar visse medisiner, kosttilskudd eller urteprodukter.
 • Fortell legen din at du tar azatioprin hvis du skal opereres, inkludert tannkirurgi.
 • Fortell legen din dersom du er gravid, planlegger graviditet eller ammer. Bruk effektiv prevensjon mens du behandles med azatioprin.
 • Unngå å bruke for mye tid i solen mens du tar azatioprin, da dette stoffet kan øke risikoen for å utvikle hudkreft.
 • Snakk med legen din dersom du planlegger å vaksinere deg med levende vaksiner mens du er på behandling med azatioprin.
 • Unngå nærkontakt med personer med smittsomme sykdommer som lett overføres, som influensa, meslinger eller vannkopper, under behandling med azatioprin, da dette kan øke risikoen for å få det.
 • Se legen din med en gang hvis du opplever en allergisk reaksjon, overdose eller alvorlig bivirkning etter bruk av azatioprin.

Dosering og bruksanvisning for Azathioprin

Dosen av azatioprin vil bli justert i henhold til pasientens tilstand, vekt og kroppsrespons på legemidlet. Følgende er en oversikt over de generelle dosene av azatioprin i tablett- eller injeksjonsform for voksne og barn:

 • Tilstand: Nyretransplantasjon

  Dosen er 3-5 mg/kgBW per dag, gitt 1-3 dager før transplantasjon eller på transplantasjonsdagen. Vedlikeholdsdose 1–3 mg/kg kroppsvekt per dag.

 • Tilstand: Forebygging av organtransplantasjonsreaksjoner

  Dosen er 1–5 mg/kg kroppsvekt. Dosen vil bli justert i henhold til pasientens respons på legemidlet.

 • Tilstand: Autoimmun sykdom

  Dosen er 1-3 mg/kgBW. Bruken av stoffet må avbrytes hvis det ikke er noen bedring i tilstanden etter 3-6 måneder.

 • Tilstand:Leddgikt

  Startdosen er 1 mg/kg kroppsvekt per dag fordelt på 1–2 oppdelte doser, i 6–8 uker. Dosen kan økes med 0,5 mg/kg en gang hver 4. uke. Maksimal dose er 2,5 mg/kg kroppsvekt per dag.

MetodeRiktig bruk av Azathioprin

Azatioprin i form av en injeksjon vil bli injisert i pasientens vene av en lege eller lege etter legens anvisning. Vanligvis, når pasientens tilstand har blitt bedre, vil legen erstatte det injiserbare azatioprin til tablettform.

Følg legens råd og les informasjonen på etiketten på stoffets emballasje før du tar azatioprin-tabletter. Ikke reduser eller øk dosen uten å konsultere legen din først.

Azatioprin i tablettform kan tas før eller etter måltider. Men for å forhindre magesmerter, bør du ta dette stoffet ved måltid eller etter å ha spist.

Svelg tabletten hel mens du drikker vann og ikke bit tabletten. Sørg for å ta medisinen regelmessig for at behandlingen skal være effektiv. Ikke slutt å ta stoffet, med mindre du er instruert av legen din.

Hvis du glemmer å ta azatioprin, ta dette legemidlet umiddelbart hvis intervallet med neste dose ikke er for nært. Hvis det er nært, ignorer det og ikke doble dosen.

Sørg for å ha regelmessige medisinske kontroller med legen din når du bruker dette legemidlet. Legen vil be deg om å gjennomgå leverfunksjonstester, nyreprøver og blodprøver regelmessig for å overvåke tilstanden din.

Oppbevar azatioprin i en lukket beholder på et kjølig, tørt sted. Unngå eksponering for sollys og hold dette legemidlet utilgjengelig for barn.

Azatioprin-interaksjoner med andre legemidler

Det er flere legemiddelinteraksjoner som kan oppstå hvis azatioprin brukes sammen med visse legemidler, inkludert:

 • Redusert antikoagulerende effekt av warfarin
 • Økt risiko for alvorlig og dødelig infeksjon med fingolimod, golimumab eller adalimumab
 • Økte nivåer og effekter av azatioprin når det brukes sammen med allopurinol
 • Økt effekt av redusert benmargsaktivitet i produksjon av blodceller (myelosuppressiv) når det brukes sammen med cimetidin eller indometacin
 • Økt risiko for azatioprinforgiftning når det brukes sammen med ribavirin
 • Økt risiko for infeksjon på grunn av vaksiner som inneholder levende svekkede virus eller bakterier, slik som BCG-vaksine eller influensavaksine
 • Økt risiko for å utvikle blodsykdommer når det brukes sammen med ACE-hemmere eller cotrimoxazol

Bivirkninger og farer Azatioprin

Bivirkninger som kan oppstå etter bruk av azatioprin er:

 • Kvalme eller oppkast
 • Hodepine
 • Hårtap
 • hudutslett

Sjekk med legen din dersom bivirkningene ovenfor ikke blir bedre eller verre. Oppsøk lege umiddelbart hvis du opplever en allergisk reaksjon eller alvorlige bivirkninger, for eksempel:

 • Diaré eller alvorlig kvalme og oppkast
 • Leddsmerter som kommer tilbake eller blir verre
 • Lette blåmerker eller blek hud
 • Rask puls eller pustevansker
 • Leversykdom preget av symptomer som mørk urin, magesmerter, vedvarende oppkast eller gulsott
 • Infeksiøs sykdom preget av symptomer som feber, frysninger, sår hals eller hoste som ikke blir bedre
 • Lymfom som kan karakteriseres ved utseende av symptomer som feber eller hovne lymfeknuter

I tillegg kan bruk av azatioprin øke risikoen for utvikling progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Noen av symptomene er tap av balanse, konsentrasjonsvansker og anfall. Oppsøk lege umiddelbart hvis du opplever disse plagene.