Informasjon om bruk av Actemra for COVID-19

p tillatelsenødbruk eller nødbruk av autorisasjon (EUA) medisin Actemra for COVID-19 har vært godkjent siden juni 2021. Det er imidlertid viktig å forstå at ikke alle COVID-19-pasienter trenger å få Actemra-medisinen.

Actemra (tocilizumab) er et injiserbart immunsuppressivt legemiddel som brukes for å redusere betennelse ved flere sykdommer, bl.a. leddgikt, lupus og interstitiell lungesykdom. Dette stoffet kan også brukes til kreft- og COVID-19-pasienter med alvorlige symptomer.

I tilfelle av COVID-19 kan noen pasienter oppleve en overdreven immunrespons på grunn av eksponering for Corona-viruset. Denne tilstanden, kalt en cytokinstorm, kan føre til at lungene blir betent og ikke kan fungere ordentlig. Cytokinstormer forekommer vanligvis hos alvorlig symptomatiske eller kritisk syke COVID-19-pasienter.

Undersøkelse av D-dimer og CRP hos COVID-19 pasienter som opplever en økning kan være en av markørene for betennelse. Alvorlig betennelse i kroppen på grunn av en cytokinstorm kan forstyrre ytelsen til ulike organer i kroppen. Uten riktig behandling har denne tilstanden til og med høy risiko for å forårsake død.

For å behandle dette kan legen gi flere typer medikamenter. Et av medikamentene som nå er mye brukt for å behandle alvorlig COVID-19 med en cytokinstorm er Actemra.

Actemra Drug Clinical Trial Resultater for COVID-19

Ulike undersøkelser og kliniske studier så langt har vist at bruken av stoffet Actemra hos COVID-19-pasienter, spesielt de med alvorlige symptomer, anses som gunstig for å redusere betennelse og skade på lungene og andre organer.

I tillegg kan dette stoffet også bidra til å fremskynde helingsprosessen av alvorlige COVID-19-symptomer og forhindre alvorlige COVID-19-komplikasjoner, som respirasjonssvikt og hypoksi.

Derfor anbefaler Indonesian Association of Internal Medicine Specialists (PAPDI) å administrere Actemra-legemidlet mot COVID-19 ledsaget av alvorlige symptomer og alvorlig betennelse. Dette stoffet kan også gis samtidig med kortikosteroider.

Håndtering av alvorlige covid-19-symptomer kan imidlertid ikke behandles med Actemra alene, men krever fortsatt andre legemidler, som de antivirale legemidlene remdesivir eller favipirapir, infusjonsbehandling og pustehjelp for å øke oksygenet, for eksempel med ventilator.

Actemra legemiddelmottaker pasientkriterier for COVID-19

Det er viktig å huske at Actemra-medisinen ikke kan brukes av alle COVID-19-pasienter, spesielt COVID-19-pasienter med milde eller asymptomatiske symptomer.

I tillegg er det flere kriterier for pasienter som kan få Actemra-medisiner for COVID-19, nemlig:

  • Gjennomgå behandling på sykehus, enten på en vanlig døgnavdeling eller en intensivavdeling (ICU)
  • 2 år og over
  • Krever ekstra oksygen gjennom et pusteapparat, for eksempel en ventilator
  • Har ikke en historie med allergi mot dette stoffet

Det skal også bemerkes at stoffet Actemra ikke anbefales til bruk i polikliniske pasienter for COVID-19, enn si for å forebygge COVID-19.

Advarsel om narkotikabruk Actemra for COVID-19

Selv om det er erklært trygt og nyttig for COVID-19-pasienter med alvorlige symptomer, medfører bruken av Actemra fortsatt en risiko for bivirkninger som må passes på, nemlig:

  • Svekket immunsystem, som kan øke risikoen for sekundære infeksjoner, som bakterie-, sopp- eller andre virusinfeksjoner
  • Leverfunksjonsforstyrrelser, spesielt hos pasienter med leversykdom, som hepatitt
  • Risiko for legemiddelallergi, f.eks anafylaksi. Disse bivirkningene er imidlertid relativt sjeldne
  • Andre bivirkninger inkluderer fordøyelsesbesvær, kvalme, angst, søvnløshet, økt blodtrykk og hudutslett

Det er grunnen til at bruken av Actemra for COVID-19 eller andre sykdommer ikke bør være vilkårlig og må være under tilsyn av en lege.

Tilstedeværelsen av Actemra-medikamentet for COVID-19 er en form for innsats for å øke suksessen med COVID-19-behandling, spesielt i tilfeller med alvorlige COVID-19-symptomer.

Forebygging av COVID-19 er imidlertid fortsatt viktigere. Slik at du og din familie unngår smitte med Corona-viruset, få COVID-19-vaksinen i henhold til myndighetenes anbefalinger og bruk alltid helseprotokoller, nemlig å holde fysisk avstand, vaske hender regelmessig, bruke masker og unngå folkemengder.

Hvis du fortsatt har spørsmål om COVID-19, både angående behandling og forebygging, kan du chatte direkte med legen i ALODOKTER-applikasjonen. I denne søknaden kan du også bestille time hos lege på sykehuset dersom du virkelig trenger en personlig undersøkelse.