Asenapin - Fordeler, dosering og bivirkninger

Asenapin brukes til å lindre symptomer på schizofreni og bipolar lidelse. Dette stoffet kan brukes alene eller i kombinasjon med andre legemidler. Kombinasjonen av asenapin med andre legemidler brukes ofte for å lindre maniske episoder ved bipolar lidelse.

Asenapin er et atypisk antipsykotisk legemiddel som virker ved å gjenopprette balansen mellom nevrotransmittere, som er naturlig forekommende stoffer i hjernen. På den måten kan symptomer som hallusinasjoner eller endringer i humør eller humør avta.

Vær oppmerksom på at dette stoffet ikke kan kurere schizofreni. Asenafin er heller ikke beregnet på å behandle psykiske lidelser forbundet med demens hos eldre (eldre).

Asenapin varemerke: Saphris

Hva er asenapin

gruppeMedisin på resept
KategoriAntipsykotisk
FordelLindre symptomer på schizofreni eller behandle bipolar lidelse
Forbrukt avModen
Asenapin for gravide og ammende kvinner Kategori C: Dyrestudier har vist uønskede effekter på fosteret, men det er ingen kontrollerte studier på gravide kvinner.

Legemidler bør kun brukes hvis den forventede fordelen oppveier risikoen for fosteret.

Asenapin er ikke kjent for å bli absorbert i morsmelk eller ikke. Hvis du ammer, ikke bruk dette legemidlet uten å konsultere legen din først.

LegemiddelformTablett

Forholdsregler før du tar asenapin

Asenapin skal kun brukes som foreskrevet av lege. Her er noen ting du må være oppmerksom på før du tar asenapin:

 • Fortell legen din om eventuelle allergier du har. Asenapin bør ikke gis til pasienter som er allergiske mot dette legemidlet.
 • Fortell legen din dersom du har eller har hatt leversykdom, hjertesykdom, arytmi, fedme, hjerneslag, hypotensjon, leukopeni, anfall, brystkreft, alkoholisme, demens, elektrolyttforstyrrelser, eller søvnapné.
 • Fortell legen din dersom du er gravid, ammer eller planlegger graviditet.
 • Fortell legen din dersom du tar noen medisiner, kosttilskudd eller urteprodukter.
 • Ikke reis deg for raskt fra liggende stilling etter å ha tatt dette legemidlet, fordi det kan forårsake svimmelhet, svette eller kvalme.
 • Unngå å kjøre bil eller delta i aktiviteter som krever årvåkenhet mens du tar asenapin, da dette stoffet kan forårsake døsighet og hodepine.
 • Ikke bruk alkoholholdige drikker mens du tar asenapin, da dette vil øke risikoen for bivirkninger.
 • Unngå å gjøre anstrengende trening eller aktiviteter som kan gjøre deg varm, fordi dette stoffet har risiko for å forårsake heteslag.
 • Se legen din med en gang hvis du har en allergisk medikamentreaksjon, alvorlig bivirkning eller overdose etter å ha tatt asenapin.

Dosering og bruksanvisning for asenapin

Følgende er dosen av asenapin for voksne fordelt på tilstanden som skal behandles:

 • Tilstand: Schizofreni

  Startdose 5 mg, 2 ganger daglig. Dosen kan økes til 10 mg 2 ganger daglig etter 1 ukes behandling.

 • Tilstand: Bipolar lidelse

  Startdose 5 mg, 2 ganger daglig. Dosen kan økes til 10 mg, 2 ganger daglig. Behandlingen kan kombineres med litium eller valproinsyre.

Hvordan du tar asenapin riktig

Ta asenapin som anvist av legen din og les alltid bruksanvisningen som er oppført på legemiddelpakken. Ikke reduser eller øk dosen uten å konsultere legen din først.

Ta asenapintabletter hele. Ikke knus, tygg eller del denne medisinen, da dette kan påvirke effektiviteten til stoffet.

Ikke spis eller drikk noe i 10 minutter etter at du har tatt asenapin for å øke absorpsjonen av dette legemidlet.

Hvis du glemmer å ta asenapin, ta det så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tidspunktet for neste dose, ignorer den glemte dosen. Ikke dobbel dosen av asenapin for å kompensere for en glemt dose.

Ikke stopp behandlingen med asenapin selv om du føler deg bedre, med mindre legen din har gitt råd.

Oppbevar asenapin på et sted unna direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Asenapin-interaksjoner med andre legemidler

Det er flere interaksjoner som kan oppstå hvis asenapin tas sammen med visse legemidler, inkludert:

 • Økte blodnivåer av asenapin når det tas sammen med fluvoksamin
 • Økt risiko for alvorlige bivirkninger, som pustebesvær, koma og til og med død, når det brukes sammen med opioidmedisiner, som fentanyl eller kodein
 • Økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser hvis det brukes sammen med amiodaron, amisulprid, ceritinib, klorokin, haloperidol eller metadon
 • Økt risiko for anfall ved bruk med bupropion
 • Økt risiko for hypotensjon eller pustestans ved bruk sammen med klozapin
 • Forbedret effekt av antihypertensiva
 • Økt risiko for bivirkninger, som svimmelhet, døsighet, forvirring eller konsentrasjonsvansker hvis det tas sammen med klonazepam eller lamotrigin

Bivirkninger og farer ved asenapin

Noen av bivirkningene som kan oppstå etter å ha tatt asenapin er:

 • Døsighet
 • Vektøkning
 • Nummenhet eller prikking i munnområdet
 • Forstoppelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Halsbrann
 • Svimmel

Sjekk med lege dersom plagene nevnt ovenfor ikke forsvinner eller blir verre. Ring legen din med en gang hvis du har en allergisk reaksjon eller en mer alvorlig bivirkning, for eksempel:

 • Rask eller uregelmessig hjerterytme
 • Engstelig eller rastløs
 • Uregelmessig menstruasjon eller morsmelk selv om du ikke ammer
 • Forstørrede bryster eller gynekomasti hos menn
 • Smertefulle og langvarige ereksjoner
 • Anfall
 • Muskelstivhet eller smerte
 • Feber eller overdreven svette

I tillegg kan bruk av asenapin også øke risikoen for ekstrapyramidalt syndrom, som kan karakteriseres ved ukontrollerte muskelbevegelser (dystoni) eller repeterende bevegelser av ansiktet eller andre kroppsdeler (dyskinesi tardiv).